Poem logo
Poem logo

chân lý & sự thật

Tác giả: Lê Huy Trứ
Một nửa sự thật, không hoàn toàn thật,
Một nửa không thật, hoàn toàn không thật.
Thấy nghe như vậy, không phải như vậy,
Như thật như không, như thị tri kiến.
*
Chúng sinh vì đồng căn tánh vô minh,
Nên bản lai đồng bất đồng diện mục.
Chúng sinh ra, căn tánh đồng khác biệt,
Cho nên, tâm trí đều đồng bất đồng.
*
Chân lý đồng đạo, đồng chân chánh pháp,
Trí tuệ vô ngã tướng, đồng giác ngộ.
Chân lý, tự tánh khẩu phục, tâm phục,
Sự thật, trí tuệ chiếu kiến vô minh.
*
Có thiện có ác, còn thiện còn ác,
Thiện diệt ác diệt, thiện ác nhị nguyên.
Không nghĩ thiện ác, không thiện không ác,
Thiện ác bất nhị, bất khả tư nghì.
*
Chân lý bổn lai, khỏi cần biện bạch,
Sự thật diện mục, không phải tuyên truyền.
Chân lý, chính nghĩa, tự tánh thuyết phục,
Sự thật, lẽ phải, giải thoát nhân sinh.
*
Không nên đánh trả khi đang tức giận,
Chờ khi hết nóng bất thần ra tay.
Đánh cho quỷ sứ chạy lên Thiên đường,
Đánh cho yêu quái độ về Tây phương.

Đó chính là tinh thần vô úy – Kim cương bất hoại – Bi Trí Dũng của Phật Tử.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm