Poem logo
Poem logo
Tác giả: Dương Lam[vophubong]
Tác phẩm: Tổng số có 130 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
khỏe như rồng
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

KHỎE NHƯ RỒNG. Đầu năm chúc bạn khỏe như Rồng, phước Lộc trọn đời thỏa ước mong. Thơ họa tám câu vài mấy phút, rượu khà y lít một đôi vòng. Đêm nằm gối mộng bên chăn ấm, ngày hái hoa rừng giữa nắng trong....

không có đàn bà
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ. . . Nếu mai trần thế chẳng đàn bà, anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa . Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót , sông xanh ngưng chảy gió thôi ca. Đêm trăng cổ độ buồn...

kiều nữ tắm xuân
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

KIỀU NỮ TẮM XUÂN. . Buồng the phải buổi thong dong, thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dàu dàu sẵn đúc một tòa thiên nhiên…. ND. ...

kinh hoa nghiêm [1]
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

KINH HOA NGHIÊM [1]. Bao nhiêu thế giới cõi vi trần. Trong mỗi vi trần một cõi sinh. Phật hiện Bửu Quang vô lượng số. Như Lai tự tại cổ lai sinh. Tu di vô số vô lượng núi. So chỉ bằng sợi lông chúng...

kinh kim cang
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

KINH KIM CANG. . Như lai chẳng đến chẳng hề đi [1]. Phật ở từ Tâm- Tâm tự sinh. “...Lấy sắc cầu Ta - đừng mong gặp... Dùng thanh kiến Phật - chẳng lai sinh”[2]. Tâm chơn - vạn pháp tâm là một. Tâm...

lịch sử
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

LỊCH SỬ. Tiệc chửa tàn canh,rượu chửa say. Còn đây ta hẹn khúc quanh nầy…. Quyết thề giữa trận vung tay kiếm. Cùng hẹn bên trời đạn xé mây[1­. Đất Tống bao lần thành quách đổ [2]. Trời Nam muôn thủơ rạng kỳ đài. Sân...

lịch sử việt nam
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

LỊCH SỬ VIỆT NAM. . Sử Việt muôn đời mãi mến yêu, công cha nghĩa mẹ nhớ thương nhiều. Ngàn năm đất tổ cơ đồ vững, bao thuở tham tàn phách lạc xiêu. Kiếm bạt Đằng giang phơi xác giặc. Cờ rung Bắc ải lộng mây...

liểu chương đài
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

LIỂU CHƯƠNG ĐÀI. Liểu Chương Đài hỡi ! Liểu Chương Đài, ca nữ ngày xuân hát tăng ai, mi biếc mắt xanh màu giếng ngọc, môi hồng má thắm sắc hươngtrời ? Ngày đi tin nhạn ngàn quan tái, năm đợi thơ chàng vạn dặm...

mã đáo thành công
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG. Ta vốn hùng binh há dễ nao. Tiền phương địch dụ giữ đâu nào. Cờ dương nhạc trổi quân reo dậy. Súng đã lên nòng quyết chí cao. Tốt tấn xa hoành công chính diện. Ngựa quỳ pháo giác trấn cung vào...

mà ngở em ngồi tóc rối bay...
Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Mà ngở em ngồi tóc rối bay... Chẳng phải là hoa lạc chốn này? Mà sao hồn vẫn ngát tình say? Hay yêu tự buổi đầu dan díu ? Mà nhớ từ hôm chén rượu đầy... Hẹn gặp trong mơ ngày hội ngộ. Cho thơ ngàn thuở...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm