Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Thành Lanh
Tác phẩm: Tổng số có 40 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
nóng
Tác giả: Phan Thành Lanh

Nóng lay lắc thơ chẳng tràn ý vị. Hũ rượu nồng cô độc buổi hoàng hôn. Lòng quán trọ không ngào hương chén tạc. Gọi ngày đi hoang hoải cánh chim buồn. Ta chếnh choáng giữa khung trời quái hạ. Điệu Rum ba nhạt thếch giữa...

núi đôi
Tác giả: Phan Thành Lanh

Duyên trời khéo tạc cảnh chung đôi. Để núi thêm duyên thỏa mộng đồi. Róc rách khe trong dường sóng lệ. Rung rinh nụ biết tựa làn môi. Chôn lòng khách vãng hồn lưu luyến. Đỏ mắt chim di dạ tưởng hồi. Thả tướng ngao du cùng...

sơ hạ
Tác giả: Phan Thành Lanh

Gió thoảng cơn nồng thở xốn xao. Thềm sân nắng ghé nhởn nhơ chào. Ve ngân đón bạn rung bầu nhịp. Én lặng theo bầy rũ cánh chao. Mặt nước sen khoe, đài thoát tục. Cung trời phượng điểm, cánh thanh tao. Thơ tìm ý ngọc đề lưu...

tâm sự cái gạc tàn
Tác giả: Phan Thành Lanh

TÂM SỰ CÁI GẠC TÀN. Đành biết sinh ra cái phận gàn. Cũng thầm mong ước chọn tình lang. Nào đâu gặp phận đời tàn tạ. Để phải mang thân kiếp bẻ bàng. Khoái chí, bao anh thò thụt mãi. Phê mồm, mấy cụ vuốt ve khan. Ngửa lưng...

tháng ba... một khúc nghê thường
Tác giả: Phan Thành Lanh

Tháng ba ru nồng cánh hạ. Bâng khuâng giọt nắng hanh vàng. Trang thơ ngấn lòng cổ tích. Vườn tình khựng bước... mênh mang. Tháng ba ươm vàng nỗi nhớ. Đường xưa lẻ gót hiên đời. Phố hong vai mình cánh phượng. Thơ hồng điểm...

thẹn
Tác giả: Phan Thành Lanh

THẸN. Sợi bạc trăm năm cuộn khóc cười. Nay đà quá nửa mái phai phôi. Thềm hoa bóng nguyệt còn dan díu. Món nợ mưu sinh mãi đắp bồi. Dăm đứa bạn bè tan lại hợp. Đôi từ thơ thẩn nghịch rồi xuôi. Công danh... đáy cốc sầu...

thơ tìm mấy giọt mưa hoang
Tác giả: Phan Thành Lanh

Nhà thơ chào xuân dai dẳng. Ghép tùm tụm mấy bông hoa. Duyên xuân nguyên tiêu mắt ngọc. Nắng chao chén tứ ngụm khà. Cột điện dây giăng rắm rối. Nhà thơ đem móc câu từ. Viết thành mai đào thắm sắc. Người qua chép miệng......

thông tình đạt lý
Tác giả: Phan Thành Lanh

TRONG ly rượu đắng sẵn lưu linh. THỜI biết men thơm ắt tửu tình. BÌNH xét lành ngay ừ ý chánh. LUÔN dò xấu tốt đó tâm minh. NGẦM du cõi tạm thông thành bại. LẠC cảnh trần đời thấu tử sinh. LOẠN thế luôn gồm nhân thiện...

vạn pháp do nhân
Tác giả: Phan Thành Lanh

Đã biết trần ai cỏi tạm nhờ. Chi bằng nghĩ cách thoát sa cơ. Ngày lo kiếm gạo nuôi thân giả. Tối đến nâng kinh dưỡng trí mờ. Việc thiện chăm làm buông sắc ái. Điều hư gắng bỏ tẩy mầm dơ. Nghêu ngao bạn quý bầu thơ vịnh. Cực...

vô đề
Tác giả: Phan Thành Lanh

Thả hồn lạc cảnh thú non cao. Phiền trượt lùi sau vọng tưởng gào. Đặc chén nghiêng bình say nhất nguyệt. Hòa thơ rót chữ cạn ngàn sao. Thong dong điểm gót hài ưu cảnh. Tự tại xa hiềm khích kiếm đao. Hạnh phúc do nhân lìa ảo...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm