Poem logo
Poem logo
Tác giả: VUHUNGVIET
Tác phẩm: Tổng số có 497 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cội nguồn.
Tác giả: VUHUNGVIET & TR.Đ THIÊN.

CỘI NGUỒN. Trăm con một mẹ thật cân phân. Máu đỏ da vàng trong trắng ngần. Hết nửa theo cha về biển cả. Năm mươi theo mẹ đến non phần. Mở mang bờ cỏi giang sang Việt. Xây dựng cơ đồ rạng nét xuân. Hồng Lạc đời đời...

con cà cuống
Tác giả: VUHUNGVIET

CON CÀ CUỐNG. Em là tên cuống lại thêm Cà. Hụp lặng ao dầm đợi nắng sa. Hiến tặng cho người mùi vị thắm. Cung dâng thiên hạ chút hương hoa. Sáng ra giỡn cợt ở đồng gần. Chiều xuống nô đùa chốn ruộng xa. Cô bác bà con...

con chuồng chuồng.
Tác giả: VUHUNGVIET

CON CHUỒNG CHUỒNG. Mưa nắng thất thường nó hiện ra. Từng đàn chao luyện biết chăng mà. Ao tù nước đọng nơi sinh sản. Thoát xác, trời mây tung cánh xa. Đổi tiết thường bay vào sáng sớm. Giao mùa chỉ lượn lúc chiều...

con cò.
Tác giả: VUHUNGVIET

CON CÒ. Ngày tháng mãi mê bám ruộng đồng. Cánh cò lặn lội giúp nhà nông. Nhiều nàng lông trắng pha màu tuyết. Cũng có vài chàng thắm sắc bông. Tìm kiếm thức ăn quanh bãi cạn. Nghỉ ngơi thư giản ỏ ven sông. Thảnh...

con cua.
Tác giả: VUHUNGVIET

CON CUA. Ỷ sức mình to có cặp càng. Nhờ vào tám cẳng cứ băng ngang. Nằm trong bụi rậm không xông xáo. Ra tận bờ ao mắt liếc sang . Buổi sáng đi ăn ra ruộng lúa. Chiều về nghĩ ngủ rúc vào hang. Cuộc đời lam lủ qua...

cõng chữ lên non..
Tác giả: VUHUNGVIET & P,NAM

CÕNG CHỮ LÊN NON.. Đã từng lội suối lẫn trèo non. Cõng chữ bao năm mãi vẫn còn. Nhìn thấy buôn làng đi rộn rã. Trông về bản thượng chạy lon ton. Bảo ban dạy dỗ lòng không nản. Chăm sóc khuyên răn dạ chẳng mòn. Cố gắng...

cù khoằm
Tác giả: VUHUNGVIET & Trankhau

CÙ KHOẰM. Bạc tóc làm ra cái móc nèo. Khoăm, khù, khủm, khoắm, để mà treo. Khoằng cao, đậy kĩ, phòng cu chó. Khoặc chắc, gài căng, tránh ả mèo. Chuột bọ nhằn khoai, tìm thuốc diệt. Hùm beo cuỗm lợn, bái cung theo. Cù khoằm...

cửi ngựa sắt.
Tác giả: VUHUNGVIET & VANBA65

CỬI NGỰA SẮT. Cầm cương ngựa sắt mệt nhừ thôi. Chạy nhãy bung xung hết sức hồi. Lắm kẻ tè nhào than khóc đất. Nhiều người ngã ngựa rên la trời. Thanh niên thích thú hay đùa giỡn. Phụ nữ không ưa chẳng dạo chơi. Ai khéo...

cùng bạn lên đường.
Tác giả: VUHUNGVIET & VABA65

Đi khó dốc đồi lắm hỡi hương. Tí chờ đang ngóng đứng bên đường. Rì rầm gió thoảng như mơ tưởng. Rỉ rén mây ngơ tựa vấn vương. Trì rét chẳng vui rơi nắng sướng. Nghỉ nồng chưa đã rớt mưa thương. Vi vu rước đón tung đàn...

cũng tui bà
Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

CŨNG TUI BÀ. Này ông hãy uống cạn chung trà. Nói chuyện ngày xưa của chúng ta. Dẫu nằng hay mưa lòng cũng vậy. Khi nghèo lúc túng dạ vẫn là. Bao thời sáng tối đời chung chạ. Vạn buổi trưa chiều sống hợp...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm