Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René,Giang Hà,Ery Nguyễn ,Le Binh
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảm ơn 2,chia sẻ,vọng tình quê
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René,Giang Hà,Ery Nguyễn ,Le Binh

{ Sách có câu :. Thi không ai họa,Thi nhân tủi. Phú chẳng ai ngâm, mặc khách sầu }. CẢM ƠN. Thơ : Nguyễn Ngọc René. Bài thơ viết được người tặng lại. Ghi ân lòng sẽ mãi không phai. Chơi vơi thi tứ mỗi ngày. Niềm vui...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm