Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
Tác phẩm: Tổng số có 82 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tình thơ xuyên lục điạ 88 ++ tình không biên giới 6 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 88. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 6 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Ngọc Chi Nguyễn. Tình hai đứa tháng ngày hoa mộng. Người ra đi trông ngóng mỏi mòn. Quên câu thề hẹn sắc son. Nợ...

tình thơ xuyên lục điạ 89 ++ tình không biên giới 7 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 89. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 7 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Mua Chen. Em bên đó anh đây có biết. Lệ tuôn rơi gối chiếc đơn côi. Cầu xin mình được có đôi. Thỏa bao nhung nhớ...

tình thơ xuyên lục điạ 90 ++ tình không biên giới 8 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 90. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 8 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. Nguyễn Ngọc René. Tình nay đến thiên thai trần thế. Đã bao lâu tưởng ế tới già. Nào hay tim động la đà. Về đây góp...

tình thơ xuyên lục điạ 91 ++ tình không biên giới 9 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 91. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 9 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Phan Quynh Nhu. Yêu không được ta ghiền người khác. Chẳng có người mất mát gì đâu? Buồn thì chẳng nhớ bao lâu. Tình...

tình thơ xuyên lục điạ 92 ++ tình không biên giới 10 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 92. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 10 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Kỳ Tâm. Ở đây sóng dập dềnh mơ mộng. Trăng nghiêng tà gió lộng tình thơ. Bước qua mới thấy bất ngờ. Một miền...

tình thơ xuyên lục điạ 93 ++ tình không biên giới 11 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 93. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 11 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. Phan Quynh Nhu. Khi chưa lấy mơ đòi kết tóc. Lấy nhau rồi khóc lóc muốn xa. Buồn đau cất tiếng vỡ oà. Tình yêu...

tình thơ xuyên lục điạ 94 ++ tình không biên giới 12 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 94. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 12 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Kỳ Tâm. Mừng hai họ cung nghinh lễ rước. Võng kiệu khiêng em trước anh sau. Họ hàng thắm miếng trầu cau. Cho loan...

tình thơ xuyên lục điạ 95 ++ tình không biên giới 13 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 95. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 13 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Phan Quynh Nhu. Màu thương đó lung linh ngũ sắc. Chiếu rọi vào ánh mắt lơi lay. Để em tóc gió thôi bay. Theo anh...

tình thơ xuyên lục điạ 96 ++ tình không biên giới 14 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 96. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 14 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Kim Loan. Ông Trời hỡi... phu thê sao nở, bắt chia xa ngăn trở làm chi ? Giờ đây kẻ ở người đi, dương gian âm...

tình thơ xuyên lục điạ 97 ++ tình không biên giới 15 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 97. ++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 15 ++. Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ. *. Ery Nguyễn. Bông hoa thắm mỉm cuời chan chứa. Để lòng anh máu tứa nôn nao. Buớm ong dìu dặt xôn xao. Mộng hồn...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm