Poem logo
Poem logo
Tác giả: CHÍNH TRỊ
Tác phẩm: Tổng số có 245 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
dân chủ là hi vọng
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng Việt cộng không dễ gì sụp đổ. Được đàn anh Trung quốc đứng chống lưng. Hễ yếu kém thì anh đây viện trợ. Có tiền vô ai nấy cũng thấy mừng. Để đổi lại nước non càng lệ thuộc. Ngày qua ngày càng giống khối cộng Hoa. Phố...

dân chủ mỹ , loạn rồi trị , make america first again
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Dân chủ Mỹ ba trăm năm từng có. Hơn thua nhau một phiếu đã quen. Huống chi hai thưở gần kề. Algore hơn phiếu , Clinton vẫn nhường. Trump chẳng chịu sẽ đành phải chịu. Dẫu lầu bầu kiện cáo chẳng tới đâu. Phe Trump khăn gói...

dân chủ ở xứ cộng sản là dân chủ cuội
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng cộng sản thường ba hoa múa mép. Xài từ : dân chủ , độc lập , tự do. Người khác ý thì giam vào ngục tối. Hỏi nước non dân chủ có ra trò ? Đảng nói ra nhiều điều là nói phét. Đã bao đời lừa dối cả toàn dân. Bộ mặt thật...

dân chủ từ địa phương đi lên
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Nếu không có địa phương ra điều chỉnh. Phía trung ương không biết phải làm gì. Làm tầm bậy công trình không xài được. Chuyện bên đông mà lại động bên tây. Cứ như thế là môi trường huỷ hoại. Điều người dân cần thiết chẳng...

dân muốn dân chủ
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng làm mất niềm tin nơi dân tộc. Khi bao che tội ác của Phọt mô sa. Kẻ huỷ diệt môi sinh vùng biển đảo. Việt nam đau , ôi sông núi quê nhà ! Lại trí trá dẹp biểu tình yêu nước. Hết đánh người, bắt cóc nhốt trại giam. Tự...

dân ta thích mỹ
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Dân thích Mỹ vì Mỹ là tử tế. Dương cao ngọn cờ dân chủ tự do. Dân thích Mỹ vì lòng người đã rõ. Mỹ giúp mình chứ không hãm hại mình. Dân thích Mỹ vì có tổng thống Obama. Một người thiện lương trung hậu thật thà. Ở nơi ông...

đảng cộng sản bóp chẹn dân chủ
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng cộng sản chẳng còn mang chính nghĩa. Chuyên diệt lùng bắt bớ những người ngay. Cai trị nước để miệng đời mai mỉa. Chuyện bên trong nội bộ có cho hay ? Đảng đè nén bóp chẹt nền dân chủ. Nhóm không đông thao túng cả...

đảng cộng sản chẳng còn lý tưởng
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đường xã hội đảng ta nay đã bỏ. Những người nghèo đói kém chẳng ai cho. Nếu bịnh nặng có phương nằm chờ chết. Hoặc cầu may xin thuốc bác lang mò. Đảng dối trá vẫn mang danh cộng sản. Lấy chiêu bài định hướng kiểu thị...

đảng cộng sản dính líu đến đường dây vượt biên
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Người Việt vượt biên thành truyền thống. Mỗi lần đi cuộc sống tốt hơn. Kể từ một chín năm tư ( 1954 ). Vào Nam bỏ xứ miền quê Bắc kỳ. Đến bảy lăm ( 1975 ) người người qua Mỹ. Xài tiền đô , chạy xế Hoa Kỳ. Gửi về bao thứ...

đảng cộng sản lãnh đạo
Tác giả: CHÍNH TRỊ

Hàng ngũ đảng kết bè ăn chận. Sống lâu ngày thành rận quốc gia. Người dân mặc sức rên la. Tham ô hút máu chẳng tha sự gì. Chống nhũng lạm chờ người liêm khiết. Nếu có làm nào biết bao năm ? Mịt mờ bưng bít tối tăm. Là bí...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm