Poem logo
Poem logo
Tác giả: Mê Tan
Tác phẩm: Tổng số có 6 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cớ sao em bỏ bùa
Tác giả: Mê Tan

Mấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá hàaaaaaaaaaaaaaaaaaa miệng nói kỳ...

em xinh
Tác giả: Mê Tan

Mấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá hàaaaaaaaaaaaaaaaaaa miệng nói kỳ...

gửi của con
Tác giả: Mê Tan

Mấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá hàaaaaaaaaaaaaaaaaaa miệng nói kỳ...

tiếc thay
Tác giả: Mê Tan

Mấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá hàaaaaaaaaaaaaaaaaaa miệng nói kỳ...

trả thù gì
Tác giả: Mê Tan

Mấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá hàaaaaaaaaaaaaaaaaaa miệng nói kỳ...

vui vui
Tác giả: Mê Tan

Đợi em đám cưới hồn tôi. Long đoMấy em tranh nhau bắt tóc sâu,gội đầu làm cho ông sướng mê tơi,chủ yếu là cọ quẹt chứ tóc ông đâu có còn để nhổ,ông quờ quạng bóp dzú em Phượng đang săn sóc cho ông,em nũng nịu: -anh kỳ quá...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm