Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Cảnh Tiến
Tác phẩm: Tổng số có 1736 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bước chiều
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC CHIỀU. (Thuận nghịch độc). Thuận :. Tha thiết điệu hò giọng sớm khuya. Ái ân phiền muộn gối chăn lìa. Ngà trăng níu hận sầu duyên rẽ. Lạnh bến buông lòng tủi phận chia. Xa vắng cảnh đời chân rã gót. Trắng đen tuồng...

bước chiều 2
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC CHIỀU. (Thuận nghịch độc- Cđ và gdđ ). 𝗖hiều buông nắng nhạt khói chen đường. Mẹ thẩn thơ buồn ngõ trắng sương. Liêu sóng ngọn sầu hôm lạnh cửa. Vắng mây ngày hận buổi xa trường. (Diều đưa gió hạ mùa phơi nước...

bước cuối
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC CUỐI. Con đường trước mặt chẳng còn xa. Một bãi chiều hoang ngả bóng tà. Bỗng sợ căn nhà bao điển tích. Khi nhìn bếp lửa nhạt tình ca. Vì hoa đã chết dù thu đẹp. Bởi mộng vừa tan dẫu nắng ngà. Lối cũ mây buồn giăng...

bước đêm
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC ĐÊM. (Thuận nghịch độc). Thuận :. Thơ thẩn bước về ngõ tối đen. Lối quanh mù lượn đóm giăng đèn. Mờ sao cảnh lặng hồ êm sóng. Nhạt gió mây buồn lệ thấm men. Tơ kéo nhện sầu cây lá rụng. Khói chao vườn mộng bến thu...

bước mỏi
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC MỎI. (Thuận nghịch độc - Tiệt hạ). Thuận :. Chân rời rã bước thả về khi... Bóng đổ chiều quê vắng mẹ vì... Tần tảo sớm hôm người chỉ nói... Dãi dầu cơm áo kẻ tiêu chi... Sân trơn cảnh nắng mưa còn vậy... Gác...

bươc say
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC SAY. (Thuận nghịch độc). Say tỉnh bước về lại quá vui. Rượu chua đời đắng ngãi chôn vùi. Cày sâu luống rã người sưng mắt. Cuốc lỏng tay mòn kẻ dập mui. Thay bến chị tìm trăng gió lạ. Đổi sân chàng thấm giọt sương...

bước thời gian
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚC THỜI GIAN. Ngõ quạnh ra vào chỉ bóng ta. Thời gian lặng lẽ cứ trôi và. Đêm vùi chén rượu nàng thơ dỗi. Tối dỗ phiên tình biển lệ sa. Ngắm cảnh hoàng hôn buồn bã rụng. Nhìn cơn nắng muộn...

bướm xuân
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BƯỚM XUÂN. (THTK). (Bướm nhỏ neo cành ôm nhụy hút. Ong già đảo cánh dạo vườn thưa). >>>>>>>>>>>>@@@<<<<<<<<<<<<. BƯỚM vàng sáng lượn mé bờ xưa. NHỎ kiến cười chê kiếm mật thừa. NEO gió đẩy ...cây...

buồn đông
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BUỒN ĐÔNG. Đông về lạnh giá bỗng buồn tênh. Vũng nước ngoài ao nổi bập bềnh. Để khóm mai già trơ cội rễ. Cho làn nắng muộn vỡ đầu kênh. Ngày xem tuổi tác trôi lờ lững. Bữa đếm thời gian chảy...

buồn duyên
Tác giả: Lê Cảnh Tiến

𝕭𝖀Ồ𝕹 𝕯𝖀𝖄Ê𝕹. 𝕰𝖒 𝖓𝖌ồ𝖎 𝖑ệ đổ 𝖒ắ𝖙 𝖇𝖚ồ𝖓 𝖉𝖚𝖞ê𝖓. 𝕿𝖍ả 𝖓ỗ𝖎 đờ𝖎 𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌 𝖇ế𝖓 𝖒ộ𝖓𝖌 𝖍𝖚𝖞ề𝖓. 𝕾ớ𝖒 𝖓𝖌õ 𝖘ươ𝖓𝖌 𝖑ồ𝖓𝖌 𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖒ả𝖓𝖍 𝖑ụ𝖆. Đê𝖒 đườ𝖓𝖌 𝖌𝖎ó 𝖑ộ𝖓𝖌 𝖘ưở𝖎 𝖙ì𝖓𝖍...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm