Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đăng Lộc
Tác phẩm: Tổng số có 22 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vịnh núi đôi
Tác giả: Đăng Lộc

Hai chỏm trời ban chuyện khó lường. Tâm ngời tròn trĩnh vít nguồn thương. Ghim hình lãng mạn khơi lòng khách. Hiện dáng thanh tao gợi phía đường. Lãng tử thầm nghiêng thời dễ chạnh. Anh hùng khéo ngã lúc ngầm vương. Càn...

vịnh quả bí
Tác giả: Đăng Lộc

Trên giàn đẫy quả ngắm mà xem. Tròn lẳn đung đưa dáng nhẹ mềm. Trỗ buổi xanh mơn cần gặp bướm. Vươn ngày chắc nịch khỏi chờ đêm. Nếu năng chấp nhận dày công giữ. Thì hãy nuông chiều thoả sức đem. Đã muốn xào ngay...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm