Poem logo
Poem logo
Tác giả: Kossom
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
a di đà không có trong phật giáo nguyên thủy theravada
Tác giả: Kossom

VÀI LỜI GỞI RIÊNG CHO MỘT SỐ VỊ SƯ TU NAM TÔNG. Sabbapapassa akaranam. Kusalassa upasampada. Sacitta pariyodapanam. Etam Buddhana Sasanam. Every evil never doing. And in wholesomeness increasing. And one's heart...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm