Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lá Thư
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
./. ./. ./. ...............
Tác giả: Lá Thư

sóng nước còn đây người không còn vạn như cả con đường , mầy nói du dương mầy mộng mị , như mu cỏi lòn lông cồn mầy nổi đem vào chùa cúng biếu ./. ./. ./. ./. lổ long lụTÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm