Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thiên Ly6
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
quê tôi bình định
Tác giả: Thiên Ly6

BÌNH ĐỊNH QUÊ TÔI. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định cầm roi đi quyền. TÂY SƠN danh bất hư truyền (1). Hơn trăm năm lẻ một miền vang danh. Hai anh quất ngựa phi nhanh. Cờ bay tan tác, bỏ thành vượt sông. Tung...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm