Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vô Ưu
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
thơ ta
Tác giả: Vô Ưu

Ta đây không hợp tục duyên. Ta đây hợp với đạo huyền thơ ca. Làm thơ huấn đạo dạy đời. Sửa tâm sửa tánh trở nên tịnh bình. Người ơi ráng niệm tinh chuyên. Hồng danh sáu chữ di đà pháp vương. Cầu sanh tịnh độ tây phương. An...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm