Poem logo
Poem logo

trùng dương hận 2

Tác giả: Trùng Dương
Trùng Dương Hận 2

( Tặng Những Ai Bị Phụ Tình )


Khi Xưa Lúc Trước Bảy Lăm

Thì Em Đã Hứa Sẽ Là Vợ Tôi

Sau Khi Tôi Vượt Trùng Dương

Thì Em Ở Lại Để Mà Đổi Thay

Dến Khi Tôi Đã Qua Đây

Nhờ Người Quen Cũ Để Tìm Gặp Em

Nhắn Rằng Nếu Nhớ Duyên Xưa

Trùng Dương Sẽ Giúp Để Mà Gặp Tôi

Em Rằng Tình Thế Như Vầy

Không Tiền Sao Dễ Vượt Bằng Trùng Dương

Tiền Đưa Cho Bạn Mang Về

Giúp Người Xưa Củ Tìm Đường Vượt Biên

Trải Qua Hết Mấy Mùa Xuân

Thơ Qua Thì Thấy Mà Người Thì Không

Bây Giò Tôi Đã Tứ Tuần

Mà Còn Mong Ước Nối Tình Duyên Xưa

Nóng Lòng Tôi Trỏ Về Làng

Tìm Người Năm Cũ Để Mà Hàn Huyên

Người Xưa Tôi Đã Gặp Rồi

Tình Thì Còn Hứa Lòng Đà Khác Xưa

Trùng Dương Đâu Khác Năm Xưa

Khác Chăng lã Khác Những Ai Bạc Tình


Trích một đoạn Trong Tâp Thơ Trùng Dương

Trùng Dương Copỷight 2002

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm