Poem logo
Poem logo

thiền xuân

Tác giả: Bửu Hoà
Xuân lóng lòng THỀ lọng hoa mai,
Xuân đào đáo ĐẠO họa long đài .
Xuân hương hướng VIỆT nguyền đại nguyện,
Xuân tỏa tòa NAM chuyển pháp khai .

Xuân khai hòa TRÚC hỏa hóa long,
Xuân tụng tùng LÂM tượng tướng rồng .
Xuân trí vì YÊN trong dạ trống,
Xuân tư sing TỬ bóng bòng bong .

Xuân sinh thông TUỆ đệ đề thơ,
Xuân chí chi TRUNG dụng dung thờ .
Xuân thường nguơn THƯỢNG mơ mở hội,
Xuân tôi luyện SĨ mối huyền cơ .

Xuân huyền luyện BỬU giáng Long giang,
Xuân luyện huyền SƠN đáo đạo tràng .
Xuân ký hội KỲ đàn đăng tướng,
Xuân hưởng nồng HƯƠNG phượng họa loan .

Xuân nồng tâm PHẬT tấm lòng thanh,
Xuận lệ lễ THẦY thạnh chí thành .
Xuân quí qui TÂY sanh hóa họa,
Xuân thiện thiền AN tọa tòa thành .

Xuân thành Thánh PHÂT hội trùng dương,
Xuân thương thượng GIÁO đạo Nam phương ,
Xuân nhẫn nhân HÒA nhuần nhận tánh ,
Xuân tình tinh HẢO thạnh thanh lương .

Xuân lương lượng ĐỨC phúc phục long,
Xuân ảnh ánh HUỲNH hiển hiện rồng .
Xuân thông thống GIÁO hòa Khổng Lão,
Xuân tầm tâm CHỦ đạo truyền thông .

Xuân ẩn huyền SINH ấn Bửu ân,
Xuân vân vận KHÍ trấn đài thần .
Xuân ban an LẠC phân định phận,
Xuân tổ tô HỒNG vận Long vân .

Xuân thuần thuận CHUYỂN Thuấn Nghiêu xưa,
Xuân kính kinh LUÂN luận truyền thừa .
Xuân hầu hậu THÁNH Long Đình tựa,
Xuân chậu chầu VƯƠNG thửa móc mưa .

Xuân thửa thừa LONG trấn trân đài ,
Xuân hỏa hóa HOA đại pháp khai .
Xuân từ tứ HẢI mai tươi mãi,
Xuần trùng quang HỘI chúa ngồi ngai .

BỬU HÒA

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm