Poem logo
Poem logo

cấm!!

Tác giả: Idlehouse
Không cho gọi là cấm
cho đấm gọi là thương
hai người kẻ đầu giường
kẻ cuối giường giơ đấm

Em hiền như cô Tấm
chết đầu thai ba lần
cô dụ em xuống tận
hố luộc chết thành câm

Anh mù như hoàng tử
vợ chết về lấy em
áo anh nhờ ai giặt?
còn nhớ tay vợ hiền?

Đem cho gọi là tiếc
chửa cho gọi là không
cho thì em sợ biết
Cấm! Em sà vào lòng!!


061402

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm