Poem logo
Poem logo

phổ hiền bồ tát

Tác giả: Nguyễn Tâm
Cũng thời con Đế Vương
Trí tuệ vốn phi thường
Kiệu xe võng lộng ra đường
Người là hoàng tử tỏ tường thật hư

Gia đạo con thứ tư
Tâm tánh lại hiền từ
Văn chuyên võ luyện thật cừ
Làu thông kinh sách nhuyễn nhừ pháp môn

Chàng bạch Đức Thế Tôn
Nay chánh pháp trường tồn
Con quyết đem hết sức dồn
Tu đặng giải thoát tâm hồn thảnh thơi

Phát nguyện ra khắp nơi
Rộng lớn bốn phương trời
Hương thơm vi diệu gọi mời
Chúng sanh hưởng dụng suốt đời an nhiên

Lành thay cõi tam thiên
Tiếng chấn động tức liền
Bảo Tạng thọ ký chẳng phiền
Ngày sau danh hiệu Phổ Hiền Như Lai

Lời thề khó nào phai
Phụng sự Phật miệt mài
Hành pháp tinh tấn kéo dài
Trải bao tỳ kiếp khi ngài mạng chung

Niết bàn ngài ung dung
Với chư Phật trùng phùng
Phương đông Bất Huyến một vùng
Phổ Hiền Bồ Tát tột cùng trang nghiêm !

08 - 26 - 2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm