Poem logo
Poem logo

tạ ơn ngài

Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Tạ ơn Ngài, là Đấng trên cao!
Ở trên bầu trời, xanh biết bao,
Đời con dù có lao đao,
Thì Ngài luôn biết, làm sao cho vừa (sức con)!
Tạ ơn Ngài, cho những buổi trưa!
Mùa thu gió mát, có chút mưa,
Lắng nghe cơn gió đong đưa,
Lòng con cảm thấy, Ngài xưa vẫn còn…
Tạ ơn Ngài, ngàn năm vẫn còn!
Hằng sống mãi, luôn ở bên con,
Cho con sức sống lớn khôn,
Cho con không thấy, cô đơn trong đời…
Tạ ơn Ngài, Tình Yêu cao vời!
Cho nhân loại, thấm thiết muôn nơi,
Tình Yêu tắm mát ngàn đời,
Cho nhân gian thấy, Người ơi, vô cùng…
Tạ ơn Ngài, Tha Thứ muôn trùng! (1)
Ngài cứu nhân gian, với ân sủng (ân điển),
Dù cho tội đỏ như son, (2)
Thì Ngài cũng sẽ, làm con sạch lòng…
Tạ ơn Ngài, là một Giòng Sông!
Là Nguồn Nước Sống, chảy quanh năm,
Bao quanh, cuộc sống, hàng năm,
Của nhân gian đó, quan tâm tình Ngài…
Tạ ơn Ngài, sống ở Thiên Đàng!
Là Ánh Sáng, tỏa khắp trần gian,
Cho đời con mãi an khang,
Cho con luôn mãi, bình an trong đời…
Tạ ơn Ngài, là Đấng Đời Đời!
Ban cho con, mọi thứ trên trời,
Cho con luôn mãi tươi cười,
Cho con có được, cuộc đời sáng tươi…
(1) Ê-phê-sô 1:7: "Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài"
(2) Ê-sai 1:18: "Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta
biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên."
(Nhân ngày Lễ Tạ Ơn năm 2002, xin gởi đến tất cả các bạn, các quý thân tín hữu bài thơ Song Thất Lục Bát này trong Tình Yêu Thương của Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin Chúa luôn ở cùng quý vị và các bạn với ơn phước dư dật của Ngài.)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm