Poem logo
Poem logo

đấng thánh linh

Tác giả: Nguyên Đỗ
Thiên Chúa ngôi ba Chúa Thánh Thần
Chỉ đường soi lối cõi trần gian
Khôn ngoan, hiểu biết, bao ơn cả
Tin cậy, tiên tri, sức cứu nhân...
Lộc thánh tràn lan bao dấu lạ
Hồng ân chan chứa khắp muôn dân
Con quì cung thánh xin Ngài đến
Hướng dẫn thế nhân khỏi khó khăn

Nguyên Đỗ

*

Muôn Sự Tại Thiên

Tất cả chúng ta phận bất tài
Chúa thương ban phát phước cho ai
Thì xin nhận lãnh đem sinh lợi
Chớ thiệt hao đi chút ít tài
Mặt chữ càng chuyên càng xinh đẹp
Lời văn càng viết càng thanh bai
Khôn ngoan mấy kẻ mà không học
Hữu Thượng Đế thương tất hữu tài (1)

Nguyên Đỗ

Câu cuối có thể đọc:
Có Thượng Đế thương sẽ có tài!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm