Poem logo
Poem logo

ca dao vần r

Tác giả: Ca Dao Việt Nam
Ra đi là sự đã liều
Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa
-o-
Ra đi ngó trước ngó sau
Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng
-o-
Ra đường bà nọ bà kia
Về nhà không khỏi cái nia cái sàng
Ra đường võng lộng nghêng ngang
Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi
-o-
Ra sông mới biết cạn sâu
Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò
-o-
Ra về bụng nhớ người thương
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!
-o-
Ra về ruột nọ quặn đau
Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi?
-o-
Rau muống bắt cuống rau răm
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay
-o-
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta
-o-
Rau răm hái ngọn còn tươi
Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay
Kể chi những chuyện trước đây
Lòng em tưởng những núi này, non kia
-o-
Rèm xưa ba bức mành manh
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu
-o-
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây
-o-
Rồng nằm bể cạn phơi râu
Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi
-o-
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình
-o-
Ru con con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân
-o-
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công
-o-
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa
-o-
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả me chua trên rừng
Em ơi chua, ngọt đã từng
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau
-o-
Ruộng đồng mặc sức chim bay
Nước sông lai láng cá bầy đua bơi
-o-
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm
-o-
Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình
-o-
Rừng có mạch, vách có tai
Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay
-o-
Rừng như biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra?
Sẵn sàng cơm mẹ áo cha
Bỏ công đi học mới là đạo con

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm