Poem logo
Poem logo

hãy chấm dứt giao thương...!

Bốn bể năm châu hỡi Việt dân
Đồng tâm hiệp lực hãy tràn dâng
Thi hành chiến lược bài trừ giặc
Chấm dứt giao thương bủa vây Trung
Thế vận lương hàng không hỗ trợ
Hàng không du lịch chẳng cầu cung
Thâu tiền súng đạn Tàu thêm vững
Nả xuống quê ta nát biển rừng
*****
Biển động rừng hoang thấm nỗi đau
Tàu qua thống trị Việt Nam sầu
Lùa cha bóc lột rèn đao sắc
Chấn mẹ đâm bằm quẳng vực sâu
Đốt trống nung chuông tra vũ khí
Đày nam hãm nữ thỏa thú đầu
Giao thương nối giáo nào đâu khác
Chỉ tội dân mình chảy máu oan
*****
Việt quốc lầm than bởi nhược cơ
Nghìn năm lịch sử ách vong nô
Tiền tài vào giặc thành binh khí
Sức của qua Tàu hóa mưu mô
Hậu thế quay cuồng khi giặc dụ
Tiền nhân đau đớn bởi chúng đâm
Ta còn tiếp tục mua hàng giặc
Tiền đó thành dao lóc thịt ta
*****
Thủy thủ Hoàng Trường quyết bỏ thân
Nam Quan chiến sĩ đã thành nhân
Chu toàn bổn phận làm con Việt
Đảm trách lòng trung phỉ tánh Nam
Máu đổ xương tan nào hối tiếc
Biên mòn biển mất mãi hờn căm
Nghìn sau cũng lại nghìn sau nữa
Việt tộc noi gương sẽ gánh gồng

San Jose Jan. 01, 2008
Tâm Thơ
Nhóm Văn Thơ Lạc Việt

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm