Poem logo
Poem logo

trưng nữ vương

Trong dòng thế sử giữa trời xanh
Vọng tiếng oai linh chốn đất lành
Phái nữ giơ cao cùng khởi nghĩa
Toàn dân đứng dậy quyết giao tranh
Phương Nam sóng cả lòng cương quyết
Cõi Bắc dòng vơi chí tập tành
Có thế mới hay nòi giống Việt
Muôn đời sống mãi tuyết hương dành

Nguyễn Gia Linh

CHÍ HÙNG ANH BẤT TỬ

Mãi mãi lưu truyền bút tích xanh
Tiền nhân bảo vệ nước an lành
Giống dòng nước Việt luôn nung chí
Chống đuổi quân thù dẹp chiến tranh
Gương sáng ngời hùng anh bất tử
Qua bao triều đại đánh tan tành
Mộng xăm lăng chẳng còn manh giáp
Hậu thế đừng quên hãy giữ dành

Minh Hồ
11.03.2011

Gương Trưng Nữ Vương
Công đức hai Bà tựa biển xanh
Nghìn năm vang vọng tiếng thơm lành
Thù nhà nợ nước,tung cờ tiến
Hận giặc thương làng,chiến địa tranh
Giữ nước muôn người chung góp đóng
Buôn dân một lũ xé cho tành
Noi gương con cháu lo gìn giữ
Nhục kẻ vô tâm thấy lợi dành
Hữu Hạnh

Tưởng niệm Hai Bà Trưng

Liệt nữ anh hùng mái tóc xanh
Phất cờ khởi nghĩa giữ yên lành
Thù nhà xót dạ nguyền xua trả
Nợ nước đau lòng hận lấn tranh
Người thắng xưng vương, vương kiệt xuất
Giặc thua vỡ mộng, mộng tan tành
Ba thu chiến tích theo giòng Hát
Thất thế gieo thân mãi vẹn dành

Mỹ Linh
12/03/2011

Niệm tưởng Trưng Nữ Vương
Muôn đời sông Hát mãi trong xanh
Sử sách ghi bao chuyện dữ lành
Nợ nước vươn cao cờ khởi nghĩa
Thù nhà tuốt mạnh kiếm giao tranh
Nhân hòa gương sáng nên trau chuốt
Bạo lực khuyên răn chớ tập tành
Thoát cảnh gông cùm dân tự chủ
Tri ân niệm tưởng trí tâm dành

Lam Vân

Tưởng niệm Hai Bà Trưng
Gương sáng Hai bà rạng sử xanh
Dựng cờ khởi nghĩa lưu danh lành
Thù nhà nợ nước thề rửa hận
Khôi phục non sông quyết đấu tranh
Dân chúng bùng bừng cùng nhập cuộc
Quân thù khiếp sợ bể tan tành
Yên bình độc lập dù gang tấc
Khí phách anh hùng mãi tạc dành.
Sao Hôm

Tưởng niệm Hai Bà Trưng
Rừng kia ngọn trúc hễ còn xanh
Sử tích Mê Linh mãi trọn lành
Giữ nước Quần Hồng xung phá trận
Co giò Hán Tướng lấn nhau tranh
Quân Nam đức trọng hay hòa hiếu
Giặc Bắc lòng tham cứ tập tành
Nhắn nhủ đôi dòng cùng Chệt Đỏ
Gương xưa Tô Định vẫn luôn dành

Chu Hà

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm