Poem logo
Poem logo

hư vô

Kiếp sống nhân gian vạn nỗi sầu,
mảnh đời trôi nổi biết về đâu?
Đây cành hoa dại sương phai nét,
kia nấm mộ hoang cỏ úa màu.
Thân lỡ đeo mang thân tục luỵ,
phận đà trói chặt phận thương đau.
Hồng trần gói lại câu duyên nghiệp,
một cõi hư vô tận chốn nào.
NGUYỄN KHÁNH NHÂN

Họa:

PHÁP NHIỆM MẦU

Cõi thế trần gian, vạn mối sầu???
Gian truân, thử thách đến từ đâu???
Đường mòn dìu dắt, trăng soi sáng.
Lối dốc dẫn đưa Pháp nhiệm mầu.
Hạnh-phúc từ tâm xua khổ não.
Thảnh-thơi tại ý thóat buồn đau.
Thế gian vạn vật đều chung nhất
Nộ, Ái, Sân, Si đến chỗ nào...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm