Poem logo
Poem logo

mùa báo hiéu

Tac gia: Mac Nhan Son
Kie´p na`y ba´t ha?nh vuong mang
Cong danh su? nghie?p lo? la`ng tra´ng tay
Nhi`n me?... ma` ma´t tha´y cay
Mu`a ba´o hie´u de´n va`o nga`y Vu Lan
Hoa ho`ng ca`i a´o duo?c mang
Me? va~n co`n da´y…lo`ng ca`ng xo´t xa
Tuo?i gia` xe´ bo´ng chie`u ta`
Tham sau doi ma´t mo` loa` vi` con
Xa´c than ta`n ta? he´o hon
Mo?t suong hai na´ng nuoi con truo?ng tha`nh
Ca`u mong sao duo?c nen danh
Nhi?n an nhi?n ma?c de? da`nh pha`n ngon
Da?n do` lo la´ng cho con
Vie?c nha` no? nuo´c la`m tro`n pha?n trai
Nho?c nha`n de` na?ng doi vai
Thu´c khuya da?y so´m mie?t ma`i lo toan
Ngo` dau nghi?ch ca?nh tra´i ngang
Nhi`n con mang kie´p than ta`n…me? dau
To´c me? gio` da~ ba?c phau
Ma` con ba´t lu?c la`m sao da´p de`n
Cong on duo~ng du?c cha?ng quen
Vu Lan ba´o hie´u…quy` ben me? hie`n…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm