Poem logo
Poem logo

chú đại bi

Tác giả: Nguyễn Tâm
Nhất tâm trì chú đại bi
Niệm cho thoát khổ để thì an vui
Hai mốt câu biến tới lui
Tụng cho rõ chữ đẩy lùi thương đau

Rằng là phiền muộn trước sau
Kinh này lợi lạc muôn màu uyên thâm
Bởi do Bồ Tát Quán Âm
Thần thông khai hóa xóa lầm lỗi sai

Thiên thủ thiên nhãn ngàn tai
Nhìn ra bốn cõi không nài cứu nguy
Tòa sen phật ngự thị uy
Quỷ ma khép nép phục quỳ xin tha

Nam mô hắc ra đát na
Bổn thân hiện tướng chuỗi là ngọc trai
Tu trì theo pháp nào sai
Chúng sanh giải thoát theo ngài vãng sanh

Hóa ngàn chư Phật thật nhanh
Tôn giả thần thánh hiện thành như khuôn
Kinh này phải nhớ luôn luôn
Cầu muôn lợi lạc lo buồn chóng qua

Bồ đề tát đỏa bà da
Từ bi vô ngại tâm đà la ni
Xóa tan căn tánh sân si
Ơn trên gia hộ tức thì hết xui

Ai nghèo khó hoặc mù đui
Thời nghe kinh pháp thêm mùi trầm hương
Hoa tươi dâng cúng mười phương
Ngày đêm khấn nguyện mọi đường đổi thay

Trang nghiêm cung kính trên tay
Đọc nhuần câu kệ Phật bày kế binh
Muôn đời ức kiếp chứng minh
Một câu chánh niệm lỗi mình được tha

Thân người không dể mà ra
Tu ngay không sẽ phiền hà về sau
Trì kinh chú đại bi mau
Đến khi thọ mạng ánh màu hào quang !

05 - 04 - 2013

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm