Poem logo
Poem logo

bốn đêm say......

Tác giả: Chưa Biết
Đêm thứ nhất tôi về nhà muộn
Rằng say, say thật là say
Tôi thấy ngựa ai buộc cửa
Nơi tôi vẫn buộc ngựa hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Em ơi! Em nói anh hay
Ngựa của ai buộc nơi tàu đấy ?
Nơi anh vẫn buộc ngựa hàng ngày
Này anh ngốc...Anh mù không thấy
Anh say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò cái
Bà già vừa mới cho tôi
Thế giới này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bò cái có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ.....

*******

... Đêm thứ hai tôi về nhà muộn
Rằng say, say thật là say
Tôi nhìn thấy mũ ai trên vách
Nơi tôi vẫn treo mũ hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi – vợ tôi xinh đẹp
Em ơi! Em nói anh hay
Mũ của ai treo trên vách đấy?
Nơi anh vẫn treo mũ hàng ngày

Này anh ngốc, anh mù không thấy
Anh say, say quá mất rồi
Đó chắng qua là cái xô múc nước
Bà già vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô múc nước có lưỡi trai, phù hiệu
Quả tôi chưa thấy bao giờ.....


.................. Đêm thứ ba tôi về nhà muộn
Rằng say, say thật là say
Tôi thấy quần ai vắt trên chiếc ghế
Nơi quần tôi vẫn vắt hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi – Vợ tôi xinh đẹp
Em ơi! Em nói anh hay
Quần của ai vắt trên ghế đấy !
Nơi anh vẫn vắt hàng ngày ?

Này anh ngốc, anh mù không thấy
Anh say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là chiếc dẻ lau bát
Bà già vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng dẻ lau có thắt lưng dây khoá
Quả tôi chưa thấy bao giờ? ...

***
................... Đêm thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say
Tôi thấy đầu ai gối trên chiếc gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi - Vợ tôi xinh đẹp
Em ơi ! Em nói anh hay
Đầu của ai gối trên gối đó
Nơi anh vẫn gối hàng ngày

Này anh ngốc, anh mù không thấy
Anh say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái hoa bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi


Thế giới này tôi đã đi vạn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải lại có râu, ria mép
Đúng là tôi chưa thấy bao giờ.....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm