Poem logo
Poem logo

tiếng mỏ tre

Tác giả: Anh THi Đi
Quê hương năm ấy sáu mươi
Giặc vào cướp phá đầu rơi tù đày
Hàm Luông dậy sóng từ đây
Nước ròng, nước lớn từng ngày đấu tranh...

Tóc dài dáng đứng hiêng ngang
Đi theo tiếng gọi giặc tan mới về
Khăn rằn quấn cổ lời thề
Tuổi xuân con gái tình quê một lòng..

Ra quân đánh giặc tay không
Mỏ tre lời gọi đồng lòng xung phong
Đêm ngày tay mẹ vót chông
Ba xây chiến đấu canh phòng giặc qua..

Vò vẽ đánh giặc trên không
Máy bay chiến đấu phi công đâu cần
Quân giặc khiếp vía bao lần
Chạy cuồng chạy loạn sa chân sụp hầm...

Mỏ tre thúc giục lòng ta
Xem thường cái chết xông pha trận tiền
Ngựa trời, giáo mác, mang ên
Diệt từng tên giặc làm nên sử vàng

Mỏ tre tiếng thét trời mây
Căm thù hãy lấy bao vây quân thù
Dân nam thoát khỏi ngục tù
Mỏ tre, tiếng mỏ, tiếng thu... năm nào...

Tháng 1.1973

Anh Thi Đi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm