Poem logo
Poem logo

chảng thẻ mua cái gọi là nièm tin

Tac gia: Doàn Pháp
Khi ma` ba?n lu`a do´i
Mo?t ai do´ tha`nh cong
Du`ng che ho? ngu ngo´c
Vi` tin lo`i phong long

Su? tha?t la` ho? da~
Tin tuo?ng ba?n tha?t nhie`u
Hon nhu~ng gi` xu´ng da´ng
Ba?n nha?n ve` bao nhieu?

Mo?t va`i die`u ho? ma´t
Co´ chang mo?t nu? cuo`i
Co`n ba?n thi` ma~i ma~i
Ma´t nie`m tin nguo`i do`i

Nhu~ng gi` ba?n dang co´
Se~ cha?ng the? ba´n mua
Tu` a´nh nhi`n nguo`i kha´c
Nie`m tin tha`nh mu´a thu`a...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm