Poem logo
Poem logo

ai nõ cuóp em toi

Tac gia: Doàn Pháp
Nga`y xua cha?ng ai nho´
Mi`nh quen nhau tu` dau
Trong mo?t chie`u gio´ la?nh
Hay mo?t con mua ngau?

Chi? nho´ ra`ng toi da~
Vo ti`nh ro`i quen em
Cu`ng chung ky´ tu´c xa´
Bao ky? nie?m em de`m

Nhu~ng chie`u co`n vuong na´ng
Gio` tan ho?c chung duo`ng
Vo` nhu khong quen bie´t
Nhung ma´t nhi`n than thuong

Em ho`n nhien ma´t bie´c
To´c bi´m tha? tren vai
Nhi`n em cha?m doi ma´t
Em do? bu`ng hai tai

Nguo?ng ngu`ng toi len le´n
Hon len ma´ tro`n xinh
Cu´i ma?t em gia?n do~i
Toi cu´i da`u la`m thinh

Tho`i gian na`o boi xo´a
Ma` ai da~ vo?i quen
Khi em vu`a thoi ho?c
La´y anh cho`ng gia`u sang

"Ro`i mai day em buo´c
Em buo´c vui ben nguo`i
Nguo`i yeu toi ai cuo´p
Ai cuo´p linh ho`n toi"

Tim toi em da~m na´t
Em co´ vui hay buo`n
"Toi chu´c mu`ng em nhe´
La´y duo?c cho`ng gia`u sang"...................

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm