Poem logo
Poem logo

tò te..tò te!

Tác giả: Nguyên Thạch
Tò te...tò te...lại tò te!
Kèn ai mãi thổi cho trâu nghe
Trâu ngoảnh lổ tai, tuy chẳng hiểu
Mặt cũng nghinh lên rống... òa e.

70 năm rùi, bao điệu nhạc!
Trâu nghĩ...sá chi tiếng cạc cạc
Nên đách nghe lời đi đúng hướng
Trâu cứ đường trâu, vẫn đi lạc!.

Trâu mẹ, trâu cha, đẻ trâu con
Cứ theo định hướng...chạy lon ton
Nếu trật đường về thì...chạy lại
Sá gì hố thẳm hay núi non.

Trâu cứ rập trâu, sản sinh trâu
Trâu đẻ ra trâu, lạ chi đâu?
Sao loài người mãi gây rắc rối?
Ò e...ò e...cũng như Gâu.

Mác tổ luận rằng: Nhiều triệu năm
Nguyên thủy loài người là vượn câm
Khọt khẹt lâu dần thành tiến bộ
Tiến đến văn minh chỉ triệu năm.

Trọng nêu nhận định để dợt le *
Mấy thằng cộng sản răm rắp nghe
Cụ Tổng nhà ta thông minh quá
Nên cứ chỏng "mồm"...e...òa e!.

Tò te...tò te...lại tò te...
Phí sức thổi kèn cho trâu nghe!
Chi bằng roi sắt ta cứ quất
Sưng mặt đám trâu, trâu mới nghe.

He...he...
Nhớ nhé
Bớt tò te
Trâu bò phải đánh
Chúng mới nghe.


Nguyên Thạch


Ghi chú:

* Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

** Sai đâu sửa đó, sai đó, sửa đâu? Sửa đâu sai đó!

*** "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." - TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội ngày 24-10-2013.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm