Poem logo
Poem logo

kẻ chuyẹn cho em

Tac gia: Nguyen Thao Lam
Ha~y de? anh ke? la?i cho em nghe
Nhu~ng cau chuye?n ma` anh vu`a mo´i nho´
Chuye?n ti`nh yeu sao va~n co`n ngo` ngo?
Anh se~ ke? em nghe he´t no~i lo`ng
De? thoa? voi trong anh su? nho´ mong
De? tho?a voi trong anh su? trong ngo´ng
Dem nay anh se~ ke? cho em nghe...
Chuye?n nga`y do´ anh va~n co`n tho da?i
Say da´m trong mo mo?ng mo´i ti`nh da`u
Em la` nguo`i anh cha?ng he` de? y´
No´i vo´i em cu~ng chi? mo?t va`i cau
Ro`i tho`i gian cu´ vo ti`nh troi ma~i
Cha?ng do?i anh ki?p thay do?i die`u gi`
Ro`i hi`nh em cu~ng duo?c giu~ o? la?i
Trong tra´i tim nho? be´ khuye´t yeu thuong
Anh cha?ng the? die`u khie?n tra´i tim mi`nh
De? bo´ng hi`nh em lo´n da`n trong do´
De? gio` day tra´i tim anh tra?t tro?i
Ngo?t nga?t la´m em co´ bie´t hay khong?
Ro`i da`n da`n anh muo´n o? ben em
Quan tam em mo~i khi em va´p nga~
Nhung em xem anh nhu nguo`i xa la?
Dau la´m do´ em co´ bie´t hay khong?
Em da~ nghe anh ke? ro~ hay chua?
Em co´ hie?u hay co´ ti`nh kho´ hie?u
Anh bie´t anh nhu nga`n ke? xa nga~
Cha?ng la` gi` trong a´nh ma´t em dau!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm