Poem logo
Poem logo

có đảng nhà nước lo

Tác giả: Trần Duy
Trên mép mỗi tên Cộng.
Cái mà...Dân khỏi lo.
Cứ thành người vô thức.
Có đảng nhà nước lo.

Lo háng Dân mọc rêu.
Gã đi thu ngoại tệ.
Dân vừa thoát lao nô.
Lo xuất khẩu lao động.

Lo bần nông đủ sống.
Đầu cơ cung bất cầu.
Lo con buôn khấm khá.
Sẽ có luật trù dập.

Lo doanh nhân tung cánh.
Thôi kiểm kê trừ khử.
Thấy Dân có tài sản.
Lo phát mãi tịch biên.

Lo dối trong lừa ngoài.
Ngoại tệ thu ào ạt.
Vay mượn kiến thiết ảo.
Nợ công Dân gồng gánh.

Lo tri thức Dân cao.
Giáo Dục ! Thông tin vịt.
Chất xám Dân phát huy .
Lo dập vùi đồng hóa.

Lo khoáng sản hôi thối.
Quỳ gối xin cho Tàu.
Lo biên giới quá dài.
Cắt dâng Tàu cho gọn.

Chiễm chệ trên quyền lực.
Lo danh lợi thua thiệt.
Thù Dân thân giặc Tàu.
Lo giết dân lấy tiếng.

Lo mị Dân nhồi sọ.
Phải phản phúc bất nhân.
Lo che đậy tội ác.
Cướp Nước thành giải phóng.

Lo Dân biết sự thật.
Hăm dọa bịt miệng Dân.
Lo Dân nói sự thật.
Chụp mũ tội phản động.

Lo chiếc ghế quyền lực.
Dân đen vật đổi chát.
Lo Dân đen thoát cùm.
Quy tội kết án tù.

Thật khổ cho loài Cộng.
Lo trăm nghìn thứ lo.
Dân cứ việc câm điếc.
Đảng với nhà nước lo.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm