Poem logo
Poem logo

cứu lấy sơn hà

Tác giả: Trần Duy
Hôn quân vô đạo một lũ hèn.
Hiến Nước cầu vinh suy tôn giặc.
Rướt giặc về nhà hiến tài nguyên.
Giết hại Dân Nam giúp giặc thù.

Đố hỏi thế nhân tìm ra được.
Cái loại như Hồ giết vợ con.
Nhận giặc làm cha loại rợ chi ?.
Cái loại mọi gì bán quê cha ?.

Nước Nam trải dài giờ dần mất.
Giặc Tàu đã về chiếm làng quê.
Giống Tiên chúng biến thành vô thức.
Việt Cộng chờ ngày Việt hóa Trung.

Bớ hỡi trời xanh sao chúng dốt ?.
Sử sách Đông Tây chẳng lưu truyền.
Bớ hỡi trời xanh sao sinh Sắc.
Sinh Hồ ! Đẻ Cộng loài súc sinh.

Bớ hỡi trời xanh sao chúng ác ?.
Cướp chén cơm Dân chẳng nao lòng.
Dân đen xót xa phận Nước nhà.
Cộng thật tàn độc giết thủ tiêu.

Bớ hỡi giống Tiên đừng mê mãi.
Góp sức xóa Cộng giết giặc Tàu.
Chẳng mong sánh ngang Trần Quốc Tuấn.
Không thẹn non sông không thẹn lòng.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm