Poem logo
Poem logo

phật hóa hữu duyên nhân

Tác giả: Nguyên Hữu
Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu
Chúng sanh mê muội cúi đầu khẩn tâu
Ta Bà một cõi khổ đau
Tâm nhiều vọng tưởng thực – hư, mê lầm
Tắm trong dòng đục tưởng nhầm
Trong dòng thanh khiết ướp mầm chân châu
Mịt mờ, tâm loạn kiếm đâu
Đường leo pháp giới ẩn sâu nơi nào
Hoa duyên chưa nở tại sao?
Mây hồng ngũ sắc trên cao
Trời xanh rực ánh hào quang liên đài
Ban cho tất thảy chúng sanh
Pháp môn niệm Phật, nhớ này tu mau
Thấm thía rồi một cõi thương đau
Trần gian lao khổ cúi đầu, chắp tay:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát
Nam mô Phổ cúng dường Bồ Tát
Nam mô Liên Trì hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nam mô Siêu Lạc Độ BồTát
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
A Di Đà Phật…
PHẬT HÓA HỮU DUYÊN NHÂN
06-01-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm