Poem logo
Poem logo

đòi cộng trả

Tác giả: Trần Duy
Hỡi anh em từ Nam Trung Bắc.
Đòi lại nhà ! Ruộng đất của Ta.
Buột chúng trả không cần điều kiện.
Trả mạng cho Ta ! Người chúng giết.

Hỡi anh em cùng dòng máu đỏ.
Đòi lại Công lý ! Xóa bất công.
Lấy lại quyền con người phải có.
Quyền sống ! Biểu đạt ! Quyền mưu sinh.

Hỡi anh em dòng giống Lạc Hồng.
Đòi quyền làm người ! Chúng đã cướp.
Chúng không trả ! Ta quyết phải lấy.
Lấy lại quyền tạo hóa ban Ta.

Hỡi con dân nước Việt ! Đứng lên !.
Đòi lại nước Nam ! Ông Ta dựng.
Chúng không trả ! Ta thề sẽ giết.
Giành lại núi sông ! Từng ngọn cỏ.

Ta phải đòi ! Lấy lại Nước Nam.
Đòi Công lý ! Oan hồn vất vưỡng.
Đã vong vì chủ nghĩa ngoại lai.
Đòi tất cả xương máu Dân Tộc.

Ta đòi lại những gì chúng cướp.
Trả núi sông ! Nhưng mạng phải bù.
Trả cho Ta ! Trả Ta nhân quyền.
Trả lại Ta ! Trả quyền tự quyết.

Lời đã quyết ! Thề chết phải đòi.
Lấy máu Ta ! Để rửa bạo quyền.
Lấy máu Ta ! Đòi lại tự do.
Ta đổi máu ! Lấy lại sơn hà.

Trần Duy (duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm