Poem logo
Poem logo

mơ sắc hoa thu

Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh
MƠ SẮC HOA THU

(Thuận nghịch đọc. TD 8 loại Hoa)
Họa thơ Đỗ Minh Tâm

Đọc Xuôi
Mơ lá Ngâu vàng phơi sắc Thu
Nhớ Vừng hoa rủ bóng hồ Thu
Mơ nhành Cúc tỏa hương vời Gió
Nhớ cánh Lan mời bướm gọi Thu
Mơ dậu trổ Nhài bông níu Gió
Nhớ vườn ươm Huệ nụ chờ Thu
Mơ Hồng phớt đỏ tô chiều Gió
Mơ dáng em Quỳnh đợi Nguyệt Thu

Đọc ngược
Thu Nguyệt đợi Quỳnh em dáng Mơ
Gió chiều tô đỏ phớt hồng Mơ
Thu chờ nụ Huệ ươm vườn Nhớ
Gió níu bông Nhài trổ dậu Mơ
Thu gọi bướm mời Lan cánh Nhớ
Gió vời hương tỏa Cúc nhành Mơ
Thu hồ bóng rủ hoa Vừng Nhớ
Thu sắc phơi vàng Ngâu lá Mơ

Phạm Ngọc Vĩnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm