Poem logo
Poem logo

bát dèn

°°°°°° BA´T DE`N. °°°°°°°°
Tho: Pha?m Thanh Ha`

Ba´t de`n anh chie`u cuo´i tua`n lo~i he?n
De? ma´ ho`ng em e the?n vo´i ai
De´m tho`i gian oi sao qu´a la` da`i
Anh cu´ he?n ma` sao sai lo`i ma~i

Chie`u nghieng mua cho ma´t nai le? da~m
Em do~i ti`m mo?t chu´t na´ng xa xam
Giu~a pho´ dong cha?ng tha´y bo´ng anh ve`
A´o em buo`n ti´m ca? mo?t chie`u que

Chie`u thu´ ba?y chi? mi`nh em qua?nh que?.
Ba´t de`n anh nga`y thu´ ba?y e che`
Tro´ng va´ng nhi`n may la?ng le~ troi nhanh
Em se~ cho` na´ng a´m de? ga?p anh.

Bao ho` he?n da`nh vo?i quen nhanh va?y
Pho´ khong anh lo`ng em buo`n bie´t ma´y
Ba´t de`n anh cho no~i nho´ hao ga`y
Chie`u thu´ ba?y mo?t nga`y da`i mong do?i.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm