Poem logo
Poem logo

bàu tròi váng bóng mẹ yeu

BA`U TRO`I VA´NG BO´NG ME? YEU
Tho: Pha?m Thanh Ha`

Me? hie`n yeu oi! Ke? tu` nay xa ma~i...
Vo?ng tim con bao dau do´n khon cu`ng
Noi tro`i cao gio` ca´ch bie?t tru`ng tru`ng
Ti`nh ma~u tu? thieng lieng da`nh ly bie?t.

Xin dang me? tro?n ti`nh yeu tha thie´t
Ta´m lo`ng con bao thuong tie´c xo´t xa
Con sao quen duo?c bo´ng da´ng me? gia`
Da~ ta`n ta?o bao nam nuoi con tre?

Con kha´c co´t bao nhieu lo`i cu?a me?
Da?y cho con bie´t ca´ch de? la`m nguo`i
Dem yeu thuong me? gu?i la?i cho do`i
Con ma´t me?.... Ca? ba`u tro`i la?ng le~!!.....

Me? yeu oi! Noi cho´n xa qua?nh que?
Me? va~n luon do~i tu`ng buo´c con di
Me? nhu va`ng trang chie´u lo´i con ve`
Tra´i tim me? bao la nhu be? ca?

Dem hom nay da`n con xin la?y ta?
La`n cuo´i cu`ng nhi`n di a?nh me? yeu
Ro`i tu` day vi~nh bie?t me? muon chie`u
Gu?i ve` me? bao nhieu nie`m thuong xo´t

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm