Poem logo
Poem logo

thuong lám bò vai mẹ

***** THUONG LA´M BO` VAI ME?. ******
Tg: Ti`nh Tho. A?nh: st
18/7/ 2015
Gio´ mu`a thu ru?ng tren bo` vai me?
Them he´o ga`y doi ma´t le? chu´a chan
Ti`nh yeu thuong lo`ng me? tu?a suo´i nga`n
Tuon cha?y ma~i do`ng tho`i gian vo ta?n

Bie´t ti`m dau bao tha´ng nga`y la?n da?n
Dem chong de`n lo`i me? ha´t ru con
Mong cho con ha?nh phu´c duo?c vuong tro`n
Hai vai me? ga´nh oa`n do`i suong gio´

Me? hie`n oi ! Con chi? la` ngo?n co?
Lo´n khon ro`i con ta´t ta? bon ba
Bao nam qua bie`n bie?t ca´ch xa nha`
Doi vai me? run run cho` con ma~i

Me? yeu oi! Con muo´n nga`y tro? la?i
Duo?c sa` va`o ben me? tu?a bo` vai
Cho nghe?n nga`o nuo´c ma´t la?i tra`n mi
Om vai me? lo`ng con sao a´m the´

Gio´ mu`a thu me? ra di di ma~i
Cho mua sa`u dau xo´t tra´i tim ai
Khi con buo`n dau ti`m duo?c bo` vai
Bo` vai me?... Gio´ thu du`ng roi ru?ng!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm