Poem logo
Poem logo

++ phi ngựa 4 ++ tình thơ xuyên lục điạ 128 ++

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 128 ++

PHI NGỰA 4

Tuý Vân Đỗ
Điều chắc chắn sẽ mau gặp mặt
Niềm vui chung chất ngất ngày mai
Sâm banh để sẵn chờ ai
Nếu mà đồng ý thì LIKE vô nào

Mua Chen
Phi thật nhanh để vào facebook
Cùng anh em nâng chúc rượu vang
Bốn phương bạn hữu thênh thang
Niềm vui hoà một nhịp đàn thi ca

Mua Chen
Say lúy túy ngựa đà thắm mệt
Tay cầm cương vẫn dệt vần thơ
Vui thay cái thú trăng mơ
Quan san mây nẻo mịt mờ khói mây.

Lan Nguyen
Nâng chén cạn chúc face tao ngộ
Lòng dặn mình phải cố đừng quên
Bốn phương trao đổi liên miền
Thơ vần thi phú triền miên luận bình

Kỳ Tâm
Dẫu viết mãi mà tình chẳng cạn
Trang face này tối ...sáng còn thơ
Thời gian như hãy còn chờ
Năm châu bốn biển đang mơ chốn này

Nguyễn Ngọc René *
Nhờ các bạn nơi đây song thất
Hòa họp nhau chất ngất dòng tình
Sân chơi thi phú chúng mình
Hàng trăm bài đã tựu hình năm châu...

12/10/2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm