Poem logo
Poem logo

mừng ngày độc lập.

Tác giả: Vụhungviet
MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP.

Bàí 1-
Mừng ngày độc lập nhớ ơn cha.
Đạo lý ở đời chớ bỏ qua.
Ngân sách không chi tiêu quá xá.
Tiền dân đừng phí phạm xa hoa.
Giữ gìn bờ cỏi giang sang Việt.
Bảo vệ an nguy Tổ Quốc ta.
Phân biệt rạch ròi từng lủ giặc.
Chúng mò đến cửa quyết không tha.

Bài 2-
Chúng mò đến cửa quyết không tha.
Chống giặc ta không nệ trẻ già.
Chung sức đồng lòng gìn đất nước.
Bền gan vững chí giữ non nhà.
Giiặc thù thủ đoạn muốn xâm chiếm.
Cả nước vùng lên chẳng bỏ qua.
Xứng đáng cháu con giòng Lạc Việt.
Hết lòng bảo vệ tốt san hà.

Bài 3-

Hết lòng bảo vệ tốt San Hà.
Gìn giữ an nguy của Quốc Gia.
Tuổi trẻ hăng say lo việc nước.
Người già cố gắng giữ an nhà.
Nêu cao khí thế toàn dân tộc.
Quyết chí đồng lòng cả nước ta.
Giặc dử bọn mầy sang lấn chiếm.
Một thằng bắt được cũng không tha.

Bài 4-
Một thằng bắt được cũng không tha.
Tái phạm nhiều lần đuổi cổ ra.
Lủ giặc vào nhà là đập chết.
Kẻ thù đến cửa đánh dang xa.
Toàn dân hết sức gìn non nước.
Nam Bắc chung lòng giữ Quốc Gia.
Gương sáng cha ông còn mãi thắm.
Cháu con bảo vệ tốt San Hà.

Bàị5-
Cháu con bảo vệ tốt San Hà.
Giặc dử xâm lăng quyết chẳng tha.
Ấu trí ngu si cho nghĩ việc.
Nhóm, bè lợi ích duổi ra xa.
Cường quyền bá đạo cho banh xác.
Nhũng nhiểu tham ô phải lột da.
Bảo vệ kỷ cương gìn đất nước.
Phát Huy nhân nghĩa giữ yên nhà.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm