Poem logo
Poem logo

thơ đường luât.

Tác giả: VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ
THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Đường thi chính thể luật niêm gò
Thả ý gieo vần phải đắn đo
Hạc tất, bình đầu, trùng vận bỏ
Phong yêu, thượng vỹ, lặp từ dò
Làm xong lỗi vặt đừng nên có
Mất đối, âm đồng liệu hủy cho
Loại điệp thanh rồi thì hết khó
Trừ luôn bệnh Nữu mới hay trò.
LƯƠNG TÚ
THƠ ĐƯỜNG LUÂT.
Đường luật thể thơ quá bó gò.
Tìm từ kiếm ỳ cứ so đo.
Năm lần chẳng được rồi đem bỏ.
Bảy lượt không xong vẫn mãi dò.
Lỗi vận sai niêm đừng phải có.
Đồng âm thất đối sửa ngay cho.
Học hoài học mãi đúng là khó.
Ngẫm nghĩ chưa thông chỉ dở trò
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm