Poem logo
Poem logo

thử thơ đường

Tác giả: VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ
THỬ THƠ ĐƯỜNG (Ngũ độ thanh)
Đua tài chị sẽ xướng cùng anh
Gỡ giấy điền mau để thực hành
Chọn chữ mềm câu tìm ý bổng
Gieo từ ngọt ngữ kiếm lời thanh
Dần quen hiểu luật đâu còn vướng
Hết lạ rành niêm cũng phải thành
Mới tỏ chưa tường nên vẫn chậm
Kiên trì luyện nữa ắt làm nhanh.
LƯƠNG TÚ

THỬ THƠ ĐƯỜNG
Thử lực Đường thi cùng với anh.
Rãnh rang cố gắng học và hành.
Nối vần kiếm chữ buông từ đẹp.
Thả vận tìm câu ghép ý thanh.
Ra sức dùi mài rồi sẽ đạt.
Gắng công bền bỉ tự nhiên thành.
Dỡ hay chẳng phải tại mình dốt.
Cũng bởi bạn bè làm quá nhanh
VH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm