Poem logo
Poem logo

chuyên cần việc nước

Tác giả: VUHUNGVIET & Trankhau
Chuyên cần việc nước

Việc nước chuyên cần hẻm chõe ba
Nàng đây giữ đủ thú giang hà
Chìa ngoan chén đẫy hương nồng ấm
Chuyển khéo li tràn vị đậm đà
Chị cả rát môi còn ghé hỏi
Chàng hai phỏng lưỡi vẫn vào ra
Bao mùa lá rụng em nào quản
Việc nước chuyên cần hẻm chõe ba
*trankhau

Chuyên cần việc nước

Ruông đồng thiếu nước khỏi chia ba.
Kết họp chung lo lòng hải hà..
Gắng sức mà làm cho gọn ghẻ.
Cố công chăm sóc chớ sa đà.
Thuận mùa lúa khoai luôn xanh tốt.
Được vụ cây trái mãi nở hoa.
Xóm dưới làng trên mừng hớn hở.
Bà con vui sướng sống chan hòa.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm