Poem logo
Poem logo

nhất tự vi sư sư bán tự vi sư

Tác giả: VUHUNGVIET & P.NAM
NHẤT TỰ VI SƯ
SƯ BÁN TỰ VI SƯ
-------------------
NHẤT tề con nguyện nhớ lời thầy
TỰ lập tu tâm tại chốn đây
VI vọng biết ơn lòng chẳng đổi
SƯ tôn kính trọng dạ nào thay
BÁN mua sách vở - đi nơi khác
TỰ tại văn chương đọng chốn này
VI bút vi nghiên nên đạo học
SƯ huynh sư đệ nhớ sư THẦY...
17/11-PNam
------------------@-------------------


NHẤT TỰ VI SƯ
SƯ BÁN TỰ VI SƯ
NHẤT vị danh xưng bởi tiếng thầy.
TỰ tâm trong sáng ở nơi đây.
VI vu gió thổi lòng không đổi.
SƯ kính mây trôi dạ chẳng thay.
BÁN nữa trang đời bên cuộc sống.
TỰ nguyên mãn kiếp cõi trời nầy.
VI thân hành giã theo chân lý.
SƯ thúc đệ huynh tiếp bước thầy.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm