Poem logo
Poem logo

++ cảm on thày n3 ++

Tac gia: Tran Ngoc Binh
CA?M ON THA`Y N3
Tho : Tran Ngoc Binh

Nga`y mo´i bie´t nho´m tho song tha´t
Em vui tay va`o vie´t ma´y do`ng
N3 nha´c nho? tha?t lo`ng
La`m sai ba`ng,tra´c thi` khong dang va`o.

Em cu´ tuo?ng nhu bao lo`i lua?n
Bi`nh cho vui chu´ ba?n de´n ai
Tha`y cuo`i chi? ba?o cho~ sai
Tha`y co`n dem ta?ng cho hai lua?t, ba`ng.

Tha`y khuyen nhu? em nang ma` do?c
Tra´c vo´i ba`ng pha?i ho?c cho thong
Ne´u dang chua chua?n bie´t khong?
Tra´c,ba`ng ma` tra?t co?ng do`ng cuo`i che !

Em xi´ ho? e che` buo`n cha´n
Khong hie?u gi` ma` da´m dang len
Mo? xem ba?ng lua?t dem dem
Ro`i em da~ thu? dang them mo?t la`n.

Tha`y nha´n ta?ng lua?t, va`n ra´t tuye?t
Em tu? tin mo´i vie´t nhie`u hon
Tha`nh tam em muo´n ca?m on
Vie´t ba`i song tha´t..hoa thom dang tha`y.

Chu´c " tha`y gia´o " nga`y nga`y vui ve?
Chu´c gia di`nh ma?nh kho?e an khang
Tho ca song tha´t nga?p tra`n
Nho´m xuyen lu?c di?a xa vang toa`n ca`u !!!

Em Tran Ngoc Binh 14-01-2016
Xin chan tha`nh ca?m on anh Nguyen Ngoc Rene da~ ta?ng cho em ba?ng lua?t tho (STLB ) va` da~ huo´ng da~n nhu~ng nga`y da`u khi em mo´i buo´c va`o nho´m : STLB XUYEN LU?C DI?A
Nhan day cu~ng xin ca?m on em HaChau Nguyen cu~ng da~ ta?ng cho ba?ng lua?t tren va` nhu~ng lo`i nha´c nho?...
XIN CHAN THA`NH CA?M ON !

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm