Poem logo
Poem logo

nể thần

Tác giả: Lê Gái
NỂ THẦN
Muốn bỏ đông buồn để tới xuân
Mong không có nữa kẻ gian thần
Luồn trên cúi lễ bầy sâu mọt
Nạt dưới chuyên hù hội thứ dân
Đánh chó còn e dung lão chủ
Xua mèo lại ngại bóng người thân
Vô lương bất nghĩa ai thèm chấp
Loại chỉ tôn thờ mỗi bố ngân
LG
.............
Trần Chính
LÝ TƯỞNG
Đông còn mút chỉ đến mùa xuân
Đất nước dài thêm lũ mọt thần
Tham nhũng đua nhau bòn của cải
Quan quyền lũng đoạn xéo bần dân
Dìm nhau xếp lốt chen công chức
Mưu tính đem về tặng kẻ thân
Lãnh đạo ngày này buồn đến thế
Chỉ còn lý tưởng hóa tiền ngân
Trần Chính 9/12/2015
......... .........
Mong Nho Hoài
GIÒNG TỘC
Giòng giống nhà em vốn quân thần
Dẫu thực không là bậc thánh nhân
Người dưng cứ bảo em sâu mọt
Họ hàng chẳng nỡ để thứ dân
Quyết chí cháu con nương bóng chủ
Bền gan dòng tộc núp người thân
Mũ ni- Người chửi em chẳng chấp
Miễn rằng khố tổ đắp đầy ngân
NMH
......................
Nguyễn Châm
SÁNG DÒNG NGÂN
(nguyên vận)
Qua rồi Đông lạnh hưởng hừng Xuân
Nắng đuổi mù mây bởi phép thần
Bút sắc nào tha bầy kiến mọt
Văn hùng chẳng né lũ nhờn dân
Tà gian quét sạch nghiêm thần, chủ
Giặc nước an bài đẹp nghĩa, thân
Ý Đảng, lòng dân hòa pháp chấp
Sơn hà nguyệt rọi sáng dòng ngân
NC – 09.12.15
..................
Long Giang
SÂU MỌT
Sâu mọt muôn loài đục khoét dân
Mọt dân, mọt nước mọt ở trần
Thiên đường cũng toàn sâu với mọt
Dưới trần dân khổ có ai thương
Thương cho thế sự vần không nổi
Xót cho dân mình kiếp trầm luân
Con quan kế nghiệp quan lại khoét
Lại khổ dân đen bị đục hoài
LG
...................
Dung Pham Minh
......QUAN THẦN....
Ông cụ nhà mình mới lại xuân
Cho nên lắm kẻ lạy quan thần
Luồn chui nịnh nọt cầu thân tiến
Bỏ mặc ngoài tai những ý dân
Tham nhũng thời nay cậy thế chủ
Dân nghèo quan ngại chẳng người thân
Quan thần thất đức ai mà chấp
Báo ứng có ngày khó giải ngân!
DPM 9/12/15
....................
Nguyễn Hữu Nhị
HẨY NHỚ LẤY Họa
Đông tàn quy luật chuyển sang xuân
Lãnh tụ tiên ngôn bậc thánh thần
Liêm chính chí công phò Tổ Quốc
Vô tư cần kiệm phụng nhân dân
Mưu toan bán nước sùng tham nhũng
Luật pháp nghiêm minh bất khả thân
Tấc đất mấu xương tiên đế dựng
Hồn thiêng sông núi mãi vang ngân
NHN
.......................
Khue Nguyen
Đôi đời
Quan tham , dân mánh tự xưa rồi
Co noi ngan lân cung vậy thôi
Bo tiên ca ti lo quan chức
Lên ghế ngôi rồi ngoác miêng xoi
Dân đen è cổ - ngàn thứ thuế
Thảo dân lưng còng cõng chuột dơi
Nợ công lam phát tăng như thổi
dân viêt chi mong được đổi đời
KN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm