Poem logo
Poem logo

kinh nghiẹm

Kinh nghie?m la` ca´i da~ qua
Nhung pha?i la?p la?i mo´i la` co´ kinh
Nhan sinh gia` tre? thuo`ng ti`nh
Nguo`i gia` thuo`ng nghi~ la` mi`nh nhie`u kinh

Tre? ta`i gia`u co´ thong minh
Nguo`i gia` va~n ba?o chua tinh cuo?c do`i
Gia`u co´ ta?i so´ do tro`i
Tuo?i gia` va~n tra?i cuo?c do`i nhie`u hon

Yeu nhau cu~ng do~i cu~ng ho`n
Gia` thi` ni´u ke´o tre? thuo`ng bo? luon
Nhie`u kinh nen ro~ ngo?n nguo`n
Gia` thi` mo?t mo´i tre? muon da?m truo`ng

Tre? di kha´p mo?i ne?o duo`ng
Phuo?t ngang phuo?t do?c ta?n tuo`ng ma´t tai
Gia` va~n mo?t tie´ng tho? da`i
Di sao qua duo?c do?i thay cuo?c do`i

Tre? ho?c kha´p o? mo?i noi
Thuo?c lo`ng sa´ch vo? bie?n tro`i thong tin
Gia` ra`ng co´ la´m thong minh
Thi` cu~ng la` chi? tu? mi`nh no´i suong

La´m khi tre? cu~ng tha´y buo`n
Doi lu´c muo´n bo? muo´n buong cuo?c do`i
Co´ ga´ng cho co´ ba`ng tro`i
Thi` gia` va~n ba?o thie´u tho`i tu? cao

Kinh nghie?m la` ca´i chi nao
Ne´u cha?ng la?p la?i thi` na`o co´ kinh
Tuo?i cao la` cho? an ti`nh
Ne´u ba`n kinh nghie?p pha?i nhi`n do? tinh.

(Da?ng Hoa`ng Vu~ – 18/02/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm