Poem logo
Poem logo

nghịch lý

Ca´i nghe`o de? bie´t ca´i sang
De? phan cao tha´p la` va`ng hay thau
Khong nghe`o sao hie?u su? gia`u
The´ nen to`n ta?i ba?c da`u cu`ng nhau

Ca´i do´t de? lo´ ca´i khon
De? cu`ng kha´m pha´ nhu~ng mon ho?c do`i
Do´t khon thay do?i theo tho`i
The´ nen to`n ta?i mo?t do`i vo´i nhau

Ca´i xa´u de? de?p them xinh
Song ha`nh mo?t ca?p nhu mi`nh vo´i ta
Cho du` va?n the´ phoi pha
Thi` hai thu´ a´y va~n la` mo?t doi

Cho` nga`y va?t do?i sao do`i
Mo?t trong hai thu´ nha´t tho`i ma´t di
Ca´i kia cu~ng cha?ng nghi~a gi`
Bo?i khong ai bie´t la´y chi so bi`

Hai ben nuong tu?a cu`ng nhau
Bo? qua y´ nghi~ ben na`o hay hon
La´m lu´c cu~ng do~i cu~ng ho`n
Nhung ro`i cu~ng pha?i keo son tro?n do`i.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (11/10/2015)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm